Ing. Miloš Krump: Poaceae - lipnicovité
Jedná se převážně o jednoleté, dvouleté až vytrvalé rostliny s kořeny tenkými, svazčitými nebo mají oddenky. Lodyhy (stébla) jsou duté, zřetelně vyplněné dření, většinou jsou listnaté a mají nápadná kolénka s různě dlouhými články, rostliny vytvářejí řídké nebo husté drnovité trsy. Listy jsou dvouřadě střídavé s dlouhou uzavřenou nebo otevřenou válcovitou pochvou, na bázi ztloustlou v kolénko. Čepel listů je úzce nebo kopinatě čárkovitá, plochá nebo žlábkovitá nebo podélně zřasená či štětinatě svinutá. Na rozhraní pochvy a čepele je blanitý jazýček, který někdy chybí nebo je zde jen svazeček chlupů, někdy jsou na bázi čepele dvě postranní ouška. Květy jsou zpravidla oboupohlavní, zřídka jednopohlavní a jednodomé.  Základním květenstvím je klásek, klásky většinou skládají další složená květenství, hlavně laty, hrozny a klasy nebo stažené laty, které napodobují klas. Plodem je obilka, která může být buď nahá nebo okoralá, tzn. obalená pluchami.

Mezi nejznámější zástupce této čeledi patří: Elektrigia repens (pýr plazivý), Trtiticum aestivum (pšenice ozimá), Festuca pratensis (kostřava luční), Poa annua (lipnice roční), Poa pratensis (lipnice luční), Dactylis glomerata (srha laločnatá), Zea mays (kukuřice setá), Bromus mollis (sveřep měkký), Calamagrostis arundinacea (třtina rákosovitá), Nardus stricta (smilka tuhá), Hordeum vulgare (ječmen setý), Echinochloa crus-gali (ježatka kuří noha).
Poa annua - lipnice roční

Poa annua - lipnice roční

Dactylis glomerata - srha laločnatá, detail

Dactylis glomerata - srha laločnatá, detail

Zea mays - kukuřice setá - zrno

Zea mays - kukuřice setá - zrno

Hordeum vulgare - ječmen setý

Hordeum vulgare - ječmen setý


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.