Ing. Miloš Krump: Pryšec skočcový - Euphorbia lathyris
Pryšec skočcový je asi 120 cm vysoká dvouletá rostlina z čeledi Euphorbiaceae s řídkými pásovitými, kožovitými nebo voskovitými šedozelenými či modrozelenými listy. Behěm léta se na rostlině vytvářejí okolíky, které jsou složené ze žlutých cyathií, jež jsou obklopené trojúhelníkovitými nebo kopinatými zelenými braktejemi. Euphorbia lathyris pochází z Evropy a severozápadní Afriky.

Synonyma: Euphorbia lathyrus, Galarhoeus lathyris, Tithymalus lathyris
Další názvy: pryšec křižmolistý

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Pryšec skočcový (Euphorbia lathyris)
Pryšec skočcový (Euphorbia lathyris)
cz
Pryšec skočcový (Euphorbia lathyris)
Pryšec skočcový (Euphorbia lathyris)
cz
Pryšec skočcový (Euphorbia lathyris)
Pryšec skočcový (Euphorbia lathyris)
cz
Pryšec skočcový (Euphorbia lathyris)
Pryšec skočcový (Euphorbia lathyris)