Marie Fárová: Čemeřice zelená (Helleborus viridis)
cz
Čemeřice zelená (Helleborus viridis)
Čemeřice zelená (Helleborus viridis)
cz
Čemeřice zelená (Helleborus viridis)
Čemeřice zelená (Helleborus viridis)
cz
Čemeřice zelená - květ (Helleborus viridis)
Čemeřice zelená - květ (Helleborus viridis)
Ing. Miloš Krump: Čemeřice zelená - Helleborus viridis
Helleborus viridis je 20 až 40 cm vysoká vytrvalá roostlina z čeledi Ranunculaceae se slabě chlupatými, zatahujícími listy. Každý list je tvořený ze 7 až 13 úzce protáhlými až kopinatými pilovitými úkrojky. Vrcholíky jsou tvořené 2 až 4 miskovitými nicími zelenými květy, které se objevují počátkem jara.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.