Ing. Miloš Krump: Rukevník východní - Bunias orientalis
Bunias orientalis je dvouletávytrvalá rostlina z čeledi Brassicaceae dorůstající do výšky okolo 100 až 150 cm. V prvním roce vegetace vytváří rukevník východní listovou růžici s dlouhými, kopinatými, často lyrovitě peřenosečnými listy. Ve druhém roce vegetace vyrůstá vyrůstá jedna nebo obvykle více mohutných, žláznatě chlupatých lodyh, které jsou v horní části bohatě rozvětvené. Lodyžní listy bývají užší a mělčeji dělené. Květenství jsou velice výrazná a jsou tvořená švětle žlutými květy.
Editoval krumpold (02.01. 2014 22:30:04)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Rukevník východní (Bunias orientalis)
Rukevník východní (Bunias orientalis)
cz
Rukevník východní (Bunias orientalis)
Rukevník východní (Bunias orientalis)
cz
Rukevník východní (Bunias orientalis)
Rukevník východní (Bunias orientalis)
cz
Rukevník východní (Bunias orientalis)
Rukevník východní (Bunias orientalis)
Ing. Miloš Krump: Rukevník východní - Bunias orientalis
Bunias orientalis pochází z oblasti Arménie, avšak z dovozem nejrůznějšího zboží z bývalého Socialistického svazu se v průběhu druhé poloviny 20. stol. rozšířil i na západ. Rukevník východní roste nejčastěji podél železničních tratí, cest, je hojný rovněž i v okolí skládek zemin.
Editoval krumpold (02.01. 2014 22:31:39)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Rukevník východní (Bunias orientalis)
Rukevník východní (Bunias orientalis)