Ing. Miloš Krump: Linum flavum (len žlutý) je vzpřímená asi 30 cm vysoká na bázi dřevnatá trvalka z čeledi Linaceae s kopisťovitými až kopinatými tmavě zelenými listy, která nese husté, bohatě větvené koncové vrcholíky vzhůru obrácených zlatožlutých nálevkovitých květů, které se otevírají na slunci během léta. Len žlutý pochází ze střední a jižní Evropy.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Len žlutý (Linum flavum)
Len žlutý (Linum flavum)
cz
Len žlutý (Linum flavum)
Len žlutý (Linum flavum)
cz
Len žlutý (Linum flavum)
Len žlutý (Linum flavum)
cz
Len žlutý - květ (Linum flavum)
Len žlutý - květ (Linum flavum)