Garten.cz (Zahrada-cs.com): Srdečník obecný - Leonurus cardiaca
Další názvy: buřina srdečník, hojička, hubeníček, srdcovník
cz
Srdečník obecný (Leonurus cardiaca)
Srdečník obecný (Leonurus cardiaca)
Ing. Miloš Krump: Leonurus cardiaca (srdečník obecný) je 50 až 150 cm vysoká rostlina z čeledi Lamiaceae s přímou, tuhou a čtyřhrannou dutou a rýhovanou lodyhou. Listy jsou křižmostojné, zubaté a mají sivě zelenou barvu, na řapících jsou občas fialově naběhlé. Květenstvím srdečníku obecného je přetrhovaný lichoklas s květy v úžlabí středních a horních listenů. Plodem srdečníku obecného jsou hranolovité tvrdky.

Leonurus cardiaca roste zejména v ruderálních společenstvech teplejších oblastí. Dříve se tato rostlina pěstovala jako léčivá a medonosná. Drogou je kvetoucí, bohatě olistěná nať Herba leonuri cardicaceae, sbíraná nebo sklizená na začátku kvetení. Nesmí obsahovat spodní, bezlisté a zdřevnatělé části lodyh. Droga výrazně posiluje srdeční činnost a působí močopudně.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Srdečník obecný (Leonurus cardiaca)
Srdečník obecný (Leonurus cardiaca)
cz
Srdečník obecný (Leonurus cardiaca)
Srdečník obecný (Leonurus cardiaca)
cz
Srdečník obecný (Leonurus cardiaca)
Srdečník obecný (Leonurus cardiaca)
cz
Srdečník obecný (Leonurus cardiaca)
Srdečník obecný (Leonurus cardiaca)