Eva N E: Paliurus spina-christi  -  Trnovec Kristův
Rod zahrnuje asi 8 druhů a je rozšířen od Středomoří po východní Asii.
Je to opadavý , řidčeji stálezelený , hustý, vzpřímený nebo rozložitý keř,až 3 m vysoký s šedou nebo červenohnědou kůrou. V každé uzlině větví jsou 2 trny vzniklé přeměnou palistů.Listy jsou střídavé, dvouřadě uspořádané , od báze trojžilné, na okraji celokrajné nebo pilovité,. Květy jsou drobné, pětičetné, oboupohlavné, žlutavé, v úžlabních nebo koncových vrcholcích.Semeník je polospodní, dvou nebo trojpouzdrý a srůstající s češulí. Plodem jsou oříšky s nápadným křídlatým lemem.

Synonyma: Paliurus aculeatus, Paliurus australis, Rhamnus paliurus
Další názvy: čišník kolcatý, čišník trn Kristův
Čeleď: Rhamnaceae - řešetlákovité
cz
Trnovec Kristův (Paliurus spina christi)
Trnovec Kristův (Paliurus spina christi)
cz
Trnovec Ktistův - plody (Paliurus spina christi)
Trnovec Ktistův - plody (Paliurus spina christi)