Ing. Miloš Krump: Agrostemma githago (koukol polní) je řídce rozvětná jednoletá rostlina z čeledi Silenaceae s přímou lodyhou, která nese čárkovité až kopinaté šedozelené, asi 8 cm dlouhé listy. V létě se objevují obvykle purpurově růžové, zřídka bílé květy, často s bílým jícnem a kališními lístky, nepřesahující korunu. Koukol polní dorůstá do výšky 60 až 90 cm a má svůj původ ve Středomoří.

Pro zajímavost:
V první polovině minulého století patřil koukol polní k nejvýznamnějším plevelným rostlinám. Vlivem čištění osiva byl vyhuben a v současné době patří do kategorie kriticky ohrožených druhů rostlin.

Synonyma: Lychnis githago

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Koukol polní (Agrostemma githago)
Koukol polní (Agrostemma githago)
cz
Koukol polní (Agrostemma githago)
Koukol polní (Agrostemma githago)