Ing. Miloš Krump: Diplotaxis muralis (křez zední) je jednoletá rostlina z čeledi Brassicaceae, která vytváří v půdě vřetenovitý kořen. Z přízemní růžice listů vyrůstá jednoduchá málo větvená lodyha, která je až 50 cm vysoká s jednoduchým hroznem květů. Přízemní listy mají čepel podlouhle kopisťovitou, lyrovitě peřenolaločnatou až peřenodílnou. Květy mají zlatožlutou barvu.
Křez zední pochází ze Středozemí a je hojně rozšířen ve střední Evropě a severní Africe.

Synonyma: Sisymbrium murale

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Křez zední (Diplotaxis muralis)
Křez zední (Diplotaxis muralis)
cz
Křez zední (Diplotaxis muralis)
Křez zední (Diplotaxis muralis)