Ing. Miloš Krump: Vicia hirsuta je jednoletá nebo dvouletá rostlina z čeledi Fabaceae, která v půdě vytváří tenký kůlový kořen. Lodyhy jsou nečastěji vystoupavé nebo poléhavé, tenké a čtyřhranné. Listy jsou střídavé, sudozpeřené ukončené dlouhou a jednoduchou nebo větvenou úponkou. Úžlabní, dlouze stopkaté květenství je tvořeno 3 až 5 soumernými, drobnými pětičetnými krátce stopkatými květy, které mají bělavé korunní lístky a fialový člunek na špiččce.Vikev chlupatá kvete od května do podzimu. Plodem této rostliny je hnědočerný, plochý, měkce chlupatý lusk.

Vikev chlupatá roste nejčastěji na chudých půdách, rovněž se s ní můžeme setkat na mezích, stráních a úhorech.

Další názvy: vikev srstnatá

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Vikev chlupatá (Vicia hirsuta)
Vikev chlupatá (Vicia hirsuta)
cz
Vikev chlupatá (Vicia hirsuta)
Vikev chlupatá (Vicia hirsuta)