Ing. Miloš Krump: Konopí seté - Cannabis sativa
Cannabis sativa je jednoletá rostlina z čeledi Cannabaceae. Konopí je rostlina jednodomá i dvoudomá. Dvoudomé odrůdy vytvářejí na jedné rostlině konopí květenství samčí a na druhé rostlině pak samičí květenství. Jednodomé odrůdy vytvářejí na jedné rostlině jak samčí tak samičí květenství.
Konopí seté vytváří vřetenovitý kořen, který zasahuje do hloubky 30 až 40 cm. Je rovněž málo rozvětvený s malým množstvím jemných kořínků. Stonek je přímý a dosahuje až 4 m výšky. Ve spodní části rostliny je kulatý, uprostřed pak šestihranný a v horní části čtyřhranný a velice často podélně rýhovaný. Děložní listy konopí jsou jednodílné a podlouhle oválné, pravé listy jsou lichočetné, protáhlé, na konci zašpičatělé s pilovitým okrajem. Květenství samčích rostlin je seskupeno v úžlabních latách na dlouhých stopkách, které vyrůstají z úžlabí listů. Květenství samičích rostlin je rozloženo v horná části rostliny v několika vrstvách a tvoří hustě olistěné, krátce složité hrozny. Plodem konopí setého je vejčitá jednosemenná nažka, která má bílou barvu s jemným mramorováním.
Editoval krumpold (30.01. 2016 12:59:40)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Konopí seté (Cannabis sativa)
Konopí seté (Cannabis sativa)
cz
Konopí seté (Cannabis sativa)
Konopí seté (Cannabis sativa)
cz
Konopí seté (Cannabis sativa)
Konopí seté (Cannabis sativa)
cz
Konopí seté (Cannabis sativa)
Konopí seté (Cannabis sativa)
cz
Konopí seté (Cannabis sativa)
Konopí seté (Cannabis sativa)
cz
Konopí seté (Cannabis sativa)
Konopí seté (Cannabis sativa)
cz
Konopí seté (Cannabis sativa)
Konopí seté (Cannabis sativa)
cz
Konopí seté (Cannabis sativa)
Konopí seté (Cannabis sativa)
cz
Konopí seté (Cannabis sativa)
Konopí seté (Cannabis sativa)
cz
Konopí seté (Cannabis sativa)
Konopí seté (Cannabis sativa)
Ludmila Unzeitigová: Semeno konopí setého se přidává také do krmných směsí pro ptáky.
Rostlina konopí setého obsahuje menší množství THC než rostlina konopí indického.
Pěstovat tuto rostlinu pro jakékoliv účely se  nedoporučuje, pokud rostlina přesáhne tolerovanou hranici THC bez milosti je likvidována a majitel je trestně stíhán.
Přitom je to rostlina rychle rostoucí, takže úžasný zdroj zelené hmoty.
Editoval felis (11.08. 2012 13:55:44)
cz
Konopí seté (Cannabis sativa)
Konopí seté (Cannabis sativa)
Ing. Miloš Krump: Konopí seté - Cannabis sativa
Využití produktů konopí setého je velice mnohostranné.
Semenolze využít např.
-    v potravinářském průmyslu (v výrobě rostlinného oleje)
-    v chemickém průmyslu (např. k výrobě mýdel, barev, laků či mazadel)
-    k výrobě konopného oleje a biooleje
-    v lékařství a veterinární medicíně
Vlákno se vyznačuje především trvanlivostí, prodyšností a tepelnou izolační vlastností, jeho využití je např.
-    v papírenském průmyslu (kde slouží k výrobě cigaretového papíru)
-    při výrobě nejrůznějších textilních a jiných speciálních materiálů (např. lan, motouzů a pytlů)
Pazdeří se využívá zejména při výrobě desek, lze jej rovněž granulovat a využívat jako alternativní palivo.

Celou rostlinu lze rovněž využít k pěstování na biomasu a následně ji využít k energetickým účelům.
Editoval krumpold (17.12. 2012 18:55:11)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Konopí seté (Cannabis sativa)
Konopí seté (Cannabis sativa)
cz
Konopí seté (Cannabis sativa)
Konopí seté (Cannabis sativa)
cz
Konopí seté (Cannabis sativa)
Konopí seté (Cannabis sativa)
cz
Konopí seté (Cannabis sativa)
Konopí seté (Cannabis sativa)
cz
Konopí seté - semena (Cannabis sativa)
Konopí seté - semena (Cannabis sativa)
Ing. Miloš Krump: Konopí seté - Cannabis sativa
Cannabis sativa je prastará kulturní rostlina. Počátkem pěstování této rostliny sahají až do oblastí Střední Asie, Číny a Indie, kde se již pěstovalo od 3. tisíciletí před naším letopočtem. Zpočátku sloužila pro výrobu vlákna, později i na výrobu konopného oleje.

Konopí je považováno za obnovitelnou surovinu, skoro všechny její části nacházejí využití. Hlubšíkořenový systém kypří půdu a velice dobře brání erozi na svazích. Tato rostlina velice dobře též absorbuje těžké kovy z kontaminovaných půd. Odpadlé listy při dozrávání podporují rozvoj bakterií v půdě.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Konopí seté (Cannabis sativa)
Konopí seté (Cannabis sativa)
cz
Konopí seté (Cannabis sativa)
Konopí seté (Cannabis sativa)