Ing. Miloš Krump: Apiaceae - miříkovité
Apiaceae (miříkovité) nebo též Daucaceae (mrkvovité), zahrnují byliny, výjimečně keře jednotného habitu s dutou, výrazně článkovanou a rýhovanou lodyhou. Listy mají střídavé, většinou zřetelně pochvaté, jednoduché nebo častěji 2 až 3x peřenodílné až složené. Květy se nacházejí v jednoduchém nebo častěji složeném okolíku, podepřené zákrovem z listenů. Větve složeného okolíku nesou okolíčky, někdy podepřené obalíčky z listénců. okrajové květy v okolíku mají nesouměrné koruny. V oplodí poltivé žebernaté dvounažky jsou cévní svazky a siličné kanálky.

Miříkovité se vyskytují od nížin a mořského pobřeží až do vysokých hor, rostou rovněž ve svazích, loukách, močálech, v lesích a pouštích.

Miříkovité obsahují hlavně pryskyřice, glykosidy, aromatické silice a některé druhy i prudce jedovaté alkaloidy.

Mnoho rodů z této čeledi představují alpinky, velkou část tvoří trvalky.  V užitkových druzích představují největší význam zeleniny, např. Daucus carota (mrkve obecná), Arracacia xanthorrhiza (arakača jedlá), Apium graveolens (miřík celer). Mezi listové koření a aromatické rostliny patří např. Pimpinella (bedrník), Anthriscus (kerblík), Coriandrum (koriandr), Levisticum (libeček), Carum (kmín), Anethum (kopr), Petroselinum (petržel). Celá řada rostlin z čeledi Apiaceae má použití v lékařství, jako např. Ammi visnaga (morač zákrovnatý). Patří sem rovněž i prudce jedovaté druhy jako je Conium maculatum (bolehlav plamatý) nebo Cicuta virosa (rozpuk jízlivý).

Mezi další významné zástupce této čeledi patří např. Chaerophyllum temulum (krabilice mámivá), Aethusa cynapium (tetlucha kozí pysk), Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha), Heracleum sphondylium (bolševník obecný), Falcaria vulgaris (srpek obecný), Bupleurum rotundifolium (porostlík okrouhlolistý), Torilis arvensis (tořice rolní), Sium latifolium (sevlák potoční).

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Apiaceae - miříkovité
Apiaceae - miříkovité