Jan Kolman: Na fotografiích je pravděpodobně hořeček nahořklý - Gentianella amarella ( syn. Gentiana amarella ), čeleď hořcovité - Gentianaceae, je dvouletá bylina, vysoká za květu 5 - 50 cm. Roste na vlhkých loukách, lesních mokřadech, v lesích, na mezích. Má rozvětvenou lodyhu se 3 až 12 články, listy jsou jazykovité nebo vejčité, zašpičatělé. Květy jsou v dolní části tvořené trubkou, která se rozšiřuje v 5 květních plátků hvězdicovitě rozprostřených, po okrajích s třásněmi. Některé květy mohou mít jen čtyři květní plátky. Barva trubky je bělavá nebo nazelenalá, květní plátky červenofialové nebo načervenalé. Kvete od července do října.
  V současnosti v České republice roste jen na několika přísně chráněných stanovištích a je stále vzácnější. Podle odborníků jednou z možných příčin jeho mizení, kromě přímé změny prostředí ( odvodňování, nadměrné hnojení ) může být konkurence vyšších rostlin v jeho okolí v důsledku nesekání travnatých porostů. Další, podobnou možností je ukončení spásání porostů v místech jeho bývalých stanovišť - ovce a krávy se hořečku vyhýbaly, ale svými kopyty rozrývaly půdu a tak vytvářely příznivé prostředí pro uchycení jeho semen.
Editoval wochozsky (25.06. 2012 22:23:08)
cz
Hořeček nahořklý (Gentianella amarella)
Hořeček nahořklý (Gentianella amarella)
cz
Hořeček nahořklý (Gentianella amarella)
Hořeček nahořklý (Gentianella amarella)