Ing. Miloš Krump: Malva alcea (sléz velkokvětý) je 40 až 120 cm vysoká rostlina z čeledi Malvaceae s dřevnatější bází a srdčitými vroubkovanými světle zelenými asi 30 cm dlouhými spodními listy a hluboce peřenosečnými 15 cm dlouhými horními listy. Od počátku léta do podzimu se objevují nálevkovité, nachově růžové květy, s korunními lístky slabě vroubkovanými v koncových hroznech nebo úžlabních svazcích.

Malva alcea roste na čerstvých a živinami bohatých stanovištích, osidluje zejména cesty, železniční náspy a suché pahorky. Sléz velkokvětý má svůj původ v jižní oblasti Evropy.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Sléz velkokvětý (Malva alcea)
Sléz velkokvětý (Malva alcea)
cz
Sléz velkokvětý (Malva alcea)
Sléz velkokvětý (Malva alcea)
cz
Sléz velkokvětý (Malva alcea)
Sléz velkokvětý (Malva alcea)