Ing. Miloš Krump: Lípa srdčitá - Tilia cordata
Tilia cordata (lípa srdčitá) nebo též lípa malolistá je opadavý listnatý strom z čeledi Malvaceae, s široce sloupovitou korunou. Listy jsou okrouhlé, asi 8 cm dlouhé s nesouměrnou srdčitou bází, na líci jsou tmavozelené, na rubu modrozelené s rezavými chloupky v paždí žilek, na podzim se listy zbarvují do žluté barvy. Uprostřed léta se objevují vrcholíky složené z 10 světle žlutých květů.

Lípa srdčitá hraje v pověstech mnoha národů velice významnou roli. V České republice je odedávna považována za národní strom, v dřívějších dobách byla vysazována na návsích, u kostelů, kolem soch, nebo na památných místech. Lípa se dožívá velice úctyhodného věku a mnohé z těchto lip patří k památným, zákonem chráněným stromům.

Květy lípy mají velký význam v léčitelství, neboť se z nich vaří čaj proti nachlazení. Květy rovněž velmi sladce voní a lákají včely.

Dřevo Tilia cordata je měkké se stejnoměrnou strukturou, velice dobře se zpracovává a používá se tedy pro řezbářské práce. Lipové lýko se v dřívějších dobách používalo na splétání a vázání.
Editoval krumpold (02.01. 2016 17:08:21)

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
cz
Lípa srdčitá (Tilia cordata)
Lípa srdčitá (Tilia cordata)
cz
Lípa srdčitá (Tilia cordata)
Lípa srdčitá (Tilia cordata)
cz
Lípa srdčitá (Tilia cordata)
Lípa srdčitá (Tilia cordata)
cz
Lípa srdčitá (Tilia cordata)
Lípa srdčitá (Tilia cordata)
cz
Lípa srdčitá - plod (Tilia cordata)
Lípa srdčitá - plod (Tilia cordata)
Miloslava Kadlecová: Lípa malolistá - Tilia cordata
Další názvy: lípa malolistá
cz
Lípa malolistá (Tilia cordata)
Lípa malolistá (Tilia cordata)
cz
Lípa malolistá (Tilia cordata)
Lípa malolistá (Tilia cordata)
cz
Lípa malolistá (Tilia cordata)
Lípa malolistá (Tilia cordata)
cz
Lípa malolistá (Tilia cordata)
Lípa malolistá (Tilia cordata)
cz
Lípa malolistá (Tilia cordata)
Lípa malolistá (Tilia cordata)
Marie Fárová: Lípa srdčitá - Tillia cordata
Čeleď:  Malvaceae - slézovité dříve Tiliaceae - lípovité
Místo: Botanická zahrada Praha Na Slupi
Editoval Marie Fárová (02.06. 2013 23:59:00)
cz
Lípa srdčitá (Tillia cordata)
Lípa srdčitá (Tillia cordata)
cz
Lípa srdčitá (Tillia cordata)
Lípa srdčitá (Tillia cordata)
cz
Lípa srdčitá - list (Tillia cordata)
Lípa srdčitá - list (Tillia cordata)
cz
Lípa srdčitá - list (Tillia cordata)
Lípa srdčitá - list (Tillia cordata)
Ing. Miloš Krump: Lípa srdčitá - Tilia cordata
Synonyma: Tilia parvifolia, Tilia ulmifolia

Další názvy: lípa malolistá

Tilia cordata je 20 až 30 m vysoký opadavý strom z čeledi Malvaceae s hustou až vejcovitou kulovitou korunou. Kořeny jsou všestranně vyvinuty, zejména se vyznačuje nápadnými kořeny na povrchu půdy. Kůra je v mládí světlehnědá, později se vytváří mělce rozpukaná borka tmavší barvy. Letorosty jsou obvykle lysé, svrchu červenavé, ze spodu pak zelené a tenké.
Listy Tilia cordata jsou okrouhle srdčité, asi 4 až 8 cm dlouhé, na obvodu pilovité a na líci tmavozelené, na rubu modrozelené. V paždí žil mají rezavě červené chloupky. Květy se vytvářejí v červnu až červenci. Žlutavé květy jsou umístěny do vzpřímených květenství. Plodem je jednopouzdrý, obvejcovitý až kulovitý oříšek.

Na území České republiky je Tilia cordata zastoupena roztroušeně po celém území.

Tilia cordata velice dobře snáší zastínění. Má vyšší nároky na vláhu. Na půdu má menší nároky, dává přednost středně hlubokým kamenitým půdám s vysokým obsahem dusíku. Velice dobře odolává znečištěnému ovzduší měst a průmaslových oblastí.

Dožívá se průměrného věku 150 let, jako solitér až 300 až 400 let.

V lesních společenstvech má nízké zastoupení, je velice dobrou meliorační dřevinou. Dřevo se využívá v řezbářství , dále pak k výrobě tužek, či dřevěného uhlí. Květy jsou vítanou včelí pastvou. Z hlediska sadovnictví se Tilia cordata používá jako alejový strom.
Tilia cordata - lípa srdčitá

Tilia cordata - lípa srdčitá

Tilia cordata - lípa srdčitá - květ

Tilia cordata - lípa srdčitá - květ


Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
cz
Lípa srdčitá (Tilia cordata)
Lípa srdčitá (Tilia cordata)
cz
Lípa srdčitá (Tilia cordata)
Lípa srdčitá (Tilia cordata)
cz
Lípa srdčitá (Tilia cordata)
Lípa srdčitá (Tilia cordata)
cz
Lípa srdčitá (Tilia cordata)
Lípa srdčitá (Tilia cordata)
cz
Lípa srdčitá (Tilia cordata)
Lípa srdčitá (Tilia cordata)
cz
Lípa srdčitá (Tilia cordata)
Lípa srdčitá (Tilia cordata)
cz
Lípa srdčitá (Tilia cordata)
Lípa srdčitá (Tilia cordata)
cz
Lípa srdčitá (Tilia cordata)
Lípa srdčitá (Tilia cordata)
Další informace v článcích o rostlinách
Tilia cordata 'Winter orange' - lípa srdčitá Tilia cordata 'Winter Orange' - lípa srdčitá
Když se řekne lípa, většinou se nám vybaví velikánský strom na osluněné návsi českého a slovenského venkova nebo v širokém městském stromořadí. Navíc je to náš národní strom, který nabízí hojnost květů, které jsou pro člověka léčivé a pro včely …
Tilia cordata 'Greenspire' - lípa srdčitá Tilia cordata 'Greenspire' - lípa srdčitá
Pomaleji rostoucí odrůda lípy s úzce vejčitou, hustou korunou. Vhodná pro výsadbu stromořadí v méně prostorných ulicích. Květy světle žluté, silně až omamně vonné …