cz
Pelyněk slanomilný (Artemisia santonicum)
Pelyněk slanomilný (Artemisia santonicum)
cz
Pelyněk slanomilný (Artemisia santonicum)
Pelyněk slanomilný (Artemisia santonicum)
Ing. Miloš Krump: Pelyněk slanomilný - Artemisia santonicum

Místo: Botanická zahrada Praha Troja

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Pelyněk slanomilný (Artemisia santonicum)
Pelyněk slanomilný (Artemisia santonicum)