Ludmila Unzeitigová: Borovice vejmutovkaPinus strobus
Synonyma: Pinus weymouthiana, Strobus strobus
Další názvy: borovice hedvábná, vejmutovka
cz
Borovice vejmutovka (Pinus strobus)
Borovice vejmutovka (Pinus strobus)
cz
Borovice vejmutovka (Pinus strobus)
Borovice vejmutovka (Pinus strobus)
cz
Borovice vejmutovka (Pinus strobus)
Borovice vejmutovka (Pinus strobus)
cz
Borovice velmutovka - jehličí (Pinus strobus)
Borovice velmutovka - jehličí (Pinus strobus)
Marie Fárová: Borovice vejmutovka - Pinus strobus
Místo: Komenského sady Třeboň
cz
Borovice vejmutovka (Pinus strobus)
Borovice vejmutovka (Pinus strobus)
cz
Borovice vejmutovka (Pinus strobus)
Borovice vejmutovka (Pinus strobus)
cz
Borovice vejmutovka - jehličí (Pinus strobus)
Borovice vejmutovka - jehličí (Pinus strobus)
cz
Borovice vejmutovka - jehličí (Pinus strobus)
Borovice vejmutovka - jehličí (Pinus strobus)
cz
Borovice vejmutovka - šiška (Pinus strobus)
Borovice vejmutovka - šiška (Pinus strobus)
Ing. Miloš Krump: Borovice vejmutovka - Pinus strobus
Borovice vejmutovka patří k nejodolnějším jehličnanům, někdy se ji také přezdívá tzv. královna borovic. Borovice vejmutovka dorůstá do výšky kolem 35 m a vytváří štíhlou kuželovitou korunu. Má poměrně hladkou šedou borku, která tmavne a rozpraskává a štíhlé olivově hnědé letorosty s podlouhle vejčitými pupeny. Štíhlé šedozelené jehlice jsou uspořádány ve svazcích po pěti. Válcovité zašpičatělé zelené samičí šišky dozrávají do hnědé barvy.
Vejmutovka pochází z východní oblasti USA a Kanady. U nás ji najdeme v lesních porostech či v parcích.
Pinus strobus poskytuje měkké, lehké dřevo, které se používalo na výrobu stožárů plachetnic, rovněž toto dřevo mělo svůj význam také ve stavebnictví.

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
cz
Borovice vejmutovka 'Pendula' (Pinus strobus)
Borovice vejmutovka 'Pendula' (Pinus strobus)
cz
Borovice vejmutovka 'Pendula' (Pinus strobus)
Borovice vejmutovka 'Pendula' (Pinus strobus)
Marie Fárová: Borovice vejmutovka - Pinus strobus
Místo: Arboretum Žampach
Cituji z tabule poznávacího okruhu: "Borovice vejmutovka, hedvábná (Pinus strobus) je nejběžnější severoamerickou borovicí vysazovanou na našem území. Tento rychle rostoucí druh dosahuje výšky až 50 m, má vzdušnou korunu a tenké větvičky. Její jehlice jsou velmi jemné, až 12 cm dlouhé, štětkovitě nahloučené na koncích větviček. Válcovité úzké šištice velmi pryskyřičnaté, načervenalé, až 15 cm dlouhé, rozevřené zůstávají několik měsíců na stromě. Kromě většího sucha zvládá i různé extrémní podmínky. V živnějších půdách se může stát invazní dřevinou. Její nevýhodou je citlivost ke rzi vejmutovkové. Její dřevo má podobnou kvalitu jako dřevo smrkové, proto má široké průmyslové uplatnění.
České jméno vejmutovka obdržela podle lorda Weymutha, na jehož statcích v Severní Americe si jí poprvé důkladněji povšimli. Je to jedna z nejcennějších dřevin Spojených států a Kanady. V Evropě se pěstuje jako okrasný strom od roku 1705, u nás se poprvé začala pěstovat roku 1812 v Hluboši. Poskytuje měkké, snadno štípatelné dřevo, používané především jako palivové, v sirkárnách a při výrobě beden."
cz
Borovice vejmutovka (Pinus strobus Macopin)
Borovice vejmutovka (Pinus strobus Macopin)
cz
Borovice vejmutovka - jehlice (Pinus strobus Macopin)
Borovice vejmutovka - jehlice (Pinus strobus Macopin)
cz
Borovice vejmutovka - jehlice (Pinus strobus Macopin)
Borovice vejmutovka - jehlice (Pinus strobus Macopin)
cz
Borovice vejmutovka - jehlice (Pinus strobus Macopin)
Borovice vejmutovka - jehlice (Pinus strobus Macopin)
cz
Borovice vejmutovka (Pinus strobus Contorta)
Borovice vejmutovka (Pinus strobus Contorta)
cz
Borovice vejmutovka (Pinus strobus Contorta)
Borovice vejmutovka (Pinus strobus Contorta)
cz
Borovice vejmutovka - jehlice (Pinus strobus Contorta)
Borovice vejmutovka - jehlice (Pinus strobus Contorta)
cz
Borovice vejmutovka - šišky (Pinus strobus Contorta)
Borovice vejmutovka - šišky (Pinus strobus Contorta)
Ing. Miloš Krump: Borovice vejmutovka - Pinus strobus
Pinus strobus je poměrně rychle rostoucí borovice, která je velice mrazuvzdorná. Nejlépe se ji daří na vlhkých stanovištích, kde se ostatním borovicím nedaří. Rovněž velice dobře odolává vůči silnému větru. Z hlediska chorob a škůdců je hodně náchylná na napadení rzí vejmutovkovou, kvůli které může strom až uhynout.

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
cz
Borovice vejmutovka 'Contorta' (Pinus strobus)
Borovice vejmutovka 'Contorta' (Pinus strobus)
cz
Borovice vejmutovka 'pohorská' (Pinus strobus x monticola Pendula)
Borovice vejmutovka 'pohorská' (Pinus strobus x monticola  Pendula)
cz
Borovice vejmutovka 'pohorská' (Pinus strobus x monticola Pendula)
Borovice vejmutovka 'pohorská' (Pinus strobus x monticola  Pendula)
cz
Borovice vejmutovka 'pohorská' - jehlice (Pinus strobus x monticola Pendula)
Borovice vejmutovka 'pohorská' - jehlice (Pinus strobus x monticola  Pendula)
cz
Borovice vejmutovka 'pohorská' - šiška (Pinus strobus x monticola Pendula)
Borovice vejmutovka 'pohorská' - šiška (Pinus strobus x monticola  Pendula)
cz
Borovice vejmutovka 'pohorská' - větev se šiškami (Pinus strobus x monticola Pendula)
Borovice vejmutovka 'pohorská' - větev se šiškami (Pinus strobus x monticola  Pendula)
Ing. Miloš Krump: Borovice vejmutovka - Pinus strobus
Pinus strobus je 40 až 60 m vysoký jehličnatý strom z čeledi Pinaceae s úzce kuželovitou korunou a pravidelným přeslenitým větvením.
Hlavní kořen této borovice je obvykle zakrněn, takže tato dřevina je velice dobře kotvena 3 až 5 velkými kořeny, které směřují do stran i dolů.
Borka je v mládí poměrně hladká a šedá, ve staří pak tenká, mělce podélné rýhovaná. Dřevo má narůžovělé až červenohnědé jádro a dosti úzkou běl.
Jehlice jsou tenké, měkké s bělavými proužky a jsou v brachyblastech po pěti. Na stromě vytrvávají jehlice 2 až 3 roky.
Pochvy jehlic jsou asi 12 mm dlouhé, záhy pak opadavé. Slabě pryskyřičnaté pupeny jsou asi 5 až 7 mm dlouhé, zbarvené do červenožluta.
Letorosty borovice vejmutovky jsou zelenohnědé, tenké, jemně šedě chlupaté.
Plodit tato borovice začíná asi po 15 letech. Šišky jsou úzce válcovité, zakřivené a dozrávají již druhým rokem. Opadávají pak 3 rokem zjara.
Semeno je 5 až 6 mm dlouhé a zbarvené do hněda.

Pinus strobus má svůj přirozený areál ve východní oblasti Severní Ameriky.

Nároky pěstování jsou obdobné jako u Picea abies, nesnese však sucho. Vyžaduje tedy dostatečnou vlhkost půdy a velice dobře také snáší imisně znečištěné ovzduší.

Ve své domovině patří mezi hlavní hospodářské dřeviny. Má značný význam jak v lesnictví tak v sadovnictví. V sadovnictví se uplatňuje pro poměrně vysokou estetickou hodnotu.

Značnou nevýhodou této borovice je citlivost k tzv. rzi vejmutovkové (Cronartium ribicola).

Pinus strobus se dožívá okolo 450 let.

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
cz
Borovice vejmutovka (Pinus strobus)
Borovice vejmutovka (Pinus strobus)
cz
Borovice vejmutovka - semena (Pinus strobus)
Borovice vejmutovka - semena (Pinus strobus)
Další informace v článcích o rostlinách
Pinus strobus 'Minima' - borovice vejmutovka Pinus strobus 'Minima' - borovice vejmutovka
Borovice vejmutovky jsou oblíbené pro své měkké jehličí, které na rozdíl od ostatních jehličnanů máte chuť pohladit. Většinou jsou jehlice delší a mají nádech do stříbrna …
Pinus strobus 'Tiny Curls'' - borovice vejmutovka Pinus strobus 'Tiny Curls'' - borovice vejmutovka
Tiny Curls je poměrně nové odrůda borovice vejmutovky odvozená od populární variety Tortulosa …
Pinus strobus 'Pendula' - borovice vejmutovka Pinus strobus 'Pendula' - borovice vejmutovka
Pokud máte rádi nepravidelné tvary jehličnanů a navíc vás potěší měkké jehlice, jež si rádi občas pohladíte, upřete zraky na tento překrásný kousek z rodiny borovice vejmutovky. Jmenuje se docela obyčejně Pendula, ale obyčejná opravdu není …