Ing. Miloš Krump: Květná zahrada byla vybudována olomouckým biskupem Karlem II. z Lichtensteinu-Castelkorna mezi lety 1665 až 1675 na základě mnoha předních evropských vzorů. Unikátnost zahrady spočívá nejen v umělecké a historické hodnotě, ale především v tom, že je dnes prakticky jediným představitelem obdobně komponovaného celku na světě. Dominantou této zahrady je 244 m dlouhá kolonáda zdobená sochami a rotunda s Foucaultovým kyvadlem.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Květná zahrada v Kroměříži
Květná zahrada v Kroměříži
cz
Květná zahrada v Kroměříži
Květná zahrada v Kroměříži
cz
Květná zahrada v Kroměříži
Květná zahrada v Kroměříži
cz
Květná zahrada v Kroměříži
Květná zahrada v Kroměříži
cz
Květná zahrada v Kroměříži
Květná zahrada v Kroměříži
cz
Květná zahrada v Kroměříži
Květná zahrada v Kroměříži
cz
Květná zahrada v Kroměříži
Květná zahrada v Kroměříži
cz
Květná zahrada v Kroměříži
Květná zahrada v Kroměříži
cz
Květná zahrada v Kroměříži
Květná zahrada v Kroměříži
cz
Květná zahrada v Kroměříži
Květná zahrada v Kroměříži
cz
Květná zahrada v Kroměříži
Květná zahrada v Kroměříži
cz
Květná zahrada v Kroměříži
Květná zahrada v Kroměříži
cz
Květná zahrada v Kroměříži
Květná zahrada v Kroměříži
cz
Květná zahrada v Kroměříži
Květná zahrada v Kroměříži
cz
Květná zahrada v Kroměříži
Květná zahrada v Kroměříži
cz
Květná zahrada v Kroměříži
Květná zahrada v Kroměříži
cz
Květná zahrada v Kroměříži
Květná zahrada v Kroměříži
cz
Květná zahrada v Kroměříži
Květná zahrada v Kroměříži
cz
Květná zahrada v Kroměříži
Květná zahrada v Kroměříži
Ing. Miloš Krump: Zahrady a Arcibiskupský zámek v Kroměříži byly v roce 1998 zapsány na seznam světového dědictví UNESCO a tím byl potvrzen světový význam a jedinečnost tohoto souboru spojujícího umělecky komponované zahrady s barokní architekturou. Podle úmluvy o Ochraně světového kulturního a přírodního dědictví jsou chráněny v zájmu celého lidstva.

Podzámecká zahrada dospěla postupným vývojem v průběhu 16. až 19. století k vrcholu evropské zahradní kultury k tzv. přírodně-krajinářskému typu. Jedná se o park v anglickém stylu se vzácnými dřevinami, vodními plochami a zookoutkem.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Zámecká zahrada v Kroměříži
Zámecká zahrada v Kroměříži
cz
Zámecká zahrada v Kroměříži
Zámecká zahrada v Kroměříži