Ing. Miloš Krump: Areál nazývaný v minulosti "Lednice a její zahrady" tvoří poměrně rozsáhlé území volné přírody s lesními a vodními plochami, s loukami a poli, jemuž dávají pevný řád cesty sbíhající se paprskovitě k Lednici. V roce 1996 ocenila kvalitu takto komponované krajiny UNESCO a zapsala ji na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Ing. Miloš Krump: Zámecký park Lednice
Na budovu lednického zámku, navazuje park, který patří ke světově významným dílům zahradního umění. Skládá se ze dvou částí. Starší přírodní park, se rozkládá na sever od zámku. Mladší, pravidelná zahrada s přilehlou přírodně krajinářskou partií, leží jižně a jihovýchodně od zámecké budovy a palmového skleníku.

První písemné doklady o zvelebování lednické zahrady pocházejí z doby Karla I, tedy z roku 1611, jeho syn Karel Eusebius se však rozhodl pro založení velkolepé barokní zahrady.  Na přelomu 18. a 19. století došlo k dalšímu významnému rozvoji parku, tehdejší majitel, kníže Josef Alois I. zde zahájil budování barokně klasicistního parku obrovských rozměrů. Jádrem parku se stal krajinný útvar - tzv. Hvězda, který byl již dříve součástí lednického Dolního lesa a sloužil zejména k honům. Hvězdu tvořilo 8 alejí několik km dlouhých, které byly pohledově ukončeny drobnými stavbami.

Koncem 18. století začaly být v Lednici pěstovány cizokrajné dřeviny, pro které byly založeny zvláštní školky. Výpěstky byly poté vysazovány do parku, který se stal proslulý sbírkou severoamerických dřevin, sbírkou, tehdy ve střední Evropě ojedinělou.
Editoval krumpold (04.08. 2012 12:15:14)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Zámecký park Lednice
Zámecký park Lednice
cz
Zámecký park Lednice
Zámecký park Lednice
cz
Zámecký park Lednice
Zámecký park Lednice
cz
Zámecký park Lednice
Zámecký park Lednice
cz
Zámecký park Lednice
Zámecký park Lednice
cz
Zámecký park Lednice
Zámecký park Lednice
cz
Zámecký park Lednice
Zámecký park Lednice
cz
Zámecký park Lednice
Zámecký park Lednice
cz
Zámecký park Lednice
Zámecký park Lednice
cz
Zámecký park Lednice
Zámecký park Lednice
Ing. Miloš Krump: Palmový skleník
Lednický skleník byl vystavěn v letech 1843 až 1845 G. Wingelmullerem. Stalo se tak patrně s přispěním autora původní přestavby zámku, jímž byl anglický architekt P. H. Desvignes.

V palmovém skleníku je umístěna sbírka tropických a subtropických rostlin.

Provozní doba skleníku:
Únor, březen, listopad a prosinec - pouze soboty a neděle od 9:00 do 16:00
Duben až říjen - denně mimo pondělí od 9:00 do 16:00
Květen až září - denně mimo pondělí od 9:00 do 17:00
pozn. polední přestávka je od 12:00 do 13:00

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Palmový skleník Lednice
Palmový skleník Lednice
cz
Palmový skleník Lednice
Palmový skleník Lednice
cz
Palmový skleník Lednice
Palmový skleník Lednice
cz
Palmový skleník Lednice
Palmový skleník Lednice
cz
Palmový skleník Lednice
Palmový skleník Lednice
cz
Palmový skleník Lednice
Palmový skleník Lednice
cz
Palmový skleník Lednice
Palmový skleník Lednice
Marvella: Miloši je to krása, díky za pěkný článek a fotky. V Lednici jsem nikdy nebyla, ale doufám, že to brzy doženu. Každý park i zámek jen chválí, Marcela
Ing. Miloš Krump: Není zač, mě se také více líbilo v Kroměříži v Květné zahradě. Ale i Lednice má své kouzlo. Miloš

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.