janko39: Jedná se pravděpodobně o pcháč oset (Cirsium arvense),lidově zvaný bodlák.Protože vytváří množství podzemních oddenků v hloubce 20-50cm,v nichž má zásobní látky,je těžké se jej zbavit pletím,nebo vytrháváním.Patří proto mezi velmi obtížné a úporné plevele.Nejspolehlivějším způsobem boje je použití herbicidů,např. ROUNDUP. Pcháč je proti němu středně citlivý,t.zn.,že ho spolehlivě ničí koncentrace přípravku 1,5-2%.Konkretně to znamená 15-20ml ROUNDUPU na 1000ml vody,čili 1 litr.Já používám raději pro jistotu ta 2 procenta.
  Přípravek se nanáší na volnějších plochách(t.zn. tam,kde v bezprostřední blízkosti plevele nejsou kulturní rostliny - květiny,zelenina a p.) za bezvětří rozprašovačem(postřikovačem) přímo na listy plevele.Pro jistotu je dobré oddělit postřikované plevele od kulturních rostlin přenosnou clonou-kartonem a p.Pokud se pcháč vyskytuje v blízkosti kulturních rostlin,je lepší nanášet roztok opatrně štětečkem,pouze na listy plevele,tvoří-li souvislejší porost,je možné nanášet jej na listy plevele textilní rukavicí,navlečenou na gumové rukavici.Roztok je vstřebáván listy a lodyhami,až prostoupí celou rostlinu.Příznaky zasažení se u vytrvalých plevelů,jako je pcháč,projeví po 10-14 dnech - začnou vadnout,žloutnout a zasychat.
  Aby bylo použití herbicidů bezpečné a efektivní,je třeba dodržovat několik základních pravidel,samozřejmě vedle obecných zásad bezpečnosti práce.Je třeba pracovat v gumových rukavicích,při práci nejíst,nepít,nekouřit.Při potřísnění pokožky ihned opláchnout čistou vodou.Nepostřikovat při větru.Na postříkané plevele nesmí aspoň 6hodin zapršet,nesmí se zalévat.Postřik je nejlépe dělat zrána,pokud je naděje na slunečné počasí.
  Nedoporučuje se používat zbytečně vysoké koncentrace přípravku - kromě toho,že je drahý,může dojít při odpařování roztoku k zasažení okolních rostlin parami přípravku,které též působí.