cz
Borovice osinatá (Pinus aristata)
Borovice osinatá (Pinus aristata)
cz
Borovice osinatá (Pinus aristata)
Borovice osinatá (Pinus aristata)
cz
Borovice osinatá - jehličí (Pinus aristata)
Borovice osinatá - jehličí (Pinus aristata)
Ing. Miloš Krump: Borovice osinatá - Pinus aristata
Pinus aristata je jehličnatý strom s hustou kuželovitou korunou, se vzhůru obrácenými špičkami větví a hladkou tmavě šedou kůrou. Jasně zelené jehlice mají krupičky bílé pryskyřice a jsou uspořádané ve svazcích po pěti. Mladé jehlice mají modrobílé vnitřní strany. Jehlice mohou na stromě vytrvat až 20 let. Dlouze vejčité hnědé samičí šišky mají osině podobný osten na každé šupině.

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
cz
Borovice osinatá (Pinus aristata)
Borovice osinatá (Pinus aristata)
cz
Borovice osinatá (Pinus aristata)
Borovice osinatá (Pinus aristata)
cz
Borovice osinatá - semena (Pinus aristata)
Borovice osinatá - semena (Pinus aristata)
Marie Fárová: Borovice osinatá - Pinus aristata
Místo: Arboretum Žampach
Cituji z tabule poznávacího okruhu: "Borovice osinatá (Pinus aristata) pochází ze západní části Severní Ameriky, kde tvoří horní hranici lesa v suchých pohořích. Mezi 5-ti jehlicovými borovicemi nalezneme jednak dřeviny rychle rostoucí jako například borovice vejmutovka, jejím opakem je zde právě tato borovice osinatá, rostoucí velmi pomalu. Dřeviny pomalu rostoucí zpravidla dosahují vysokého věku. Mezi rekordmany naší planety patří borovice osinatá. Odborným měřením exemplářů objevených (v r. 1945) vysoko v pohoří Kalifornie (White Mountains) v nadmořskévýšce 1700 – 3400 m bylo odhadnuto stáří u tří jedinců na více než 4700 let (tedy vyšší než u sekvojců, které byly do té doby považovány za nejstarší stromy). Výška těchto stromů je jen 4,5 – 9 m s průměrem kmene 125 cm. Tyto nejstarší dosud žijící stromy naší planety působí poněkud „zmrzačeným“ dojmem. Za své neuvěřitelné stáří vděčí patrně skutečnosti, že na svém stanovišti v Sieře Nevadě tráví podstatnou část roku v podmrazeném stavu za mimořádně nízkých teplot. Tato borovice v našich podmínkách představuje spíše kuriózní, pomalu rostoucí dřevinu (zdejší exempláře byly vysazeny jako cca 5-leté v r.1992). Habitus má tato borovice v dospělosti nepravidelně uspořádaný, řídký, s větvemi hadovitého charakteru. Typickým znakem jsou krátké jehlice 2-5 cm (ve svazcích po 5). Jsou olepené bílými zrnky pryskyřice a na větvičce hustě nahloučené a těsně přitisklé tak, že se podobají liščímu ocasu nebo kartáči na čištění lahví. Šištice (4 x 9 cm), též velmi olepené zrnky pryskyřice, mají jemný cca 8 mm dlouhý osten. Tento zcela mrazuvzdorný druh roste dobře i na mělkých, kamenitých, sušších půdách."
cz
Borovice osinatá (Pinus aristata)
Borovice osinatá (Pinus aristata)
cz
Borovice osinatá - jehlice (Pinus aristata)
Borovice osinatá - jehlice (Pinus aristata)
cz
Borovice osinatá - jehlice (Pinus aristata)
Borovice osinatá - jehlice (Pinus aristata)
Marie Fárová: Borovice osinatá - Pinus aristata
Místo: Botanická zahrada Praha Troja
cz
Borovice osinatá (Pinus aristata)
Borovice osinatá (Pinus aristata)
cz
Borovice osinatá - jehlice (Pinus aristata)
Borovice osinatá - jehlice (Pinus aristata)
cz
Borovice osinatá - šiška (Pinus aristata)
Borovice osinatá - šiška (Pinus aristata)
cz
Borovice osinatá - větévka (Pinus aristata)
Borovice osinatá - větévka (Pinus aristata)
cz
Borovice osinatá - větévka se šiškou (Pinus aristata)
Borovice osinatá - větévka se šiškou (Pinus aristata)
Další informace v článcích o rostlinách
Pinus aristata - borovice osinatá Pinus aristata - borovice osinatá
Hodně let jsem jako malý kluk chodil kolem jedné zahrady, kde měli překrásný jehličnan, který jsem nedokázal nikam zařadit. Až když se ze mě stal zahradník, poznal jsem, že tento klenot, který za 25 let dorostl pouze něco ke 3m, se jmenuje borovice osinatá a podle …
Pinus aristata - borovice osinatá Pinus aristata - borovice osinatá
Původ: Vysokohorský druh borovice domácí v západní části Severní Ameriky. Roste na hranici lesa v horských oblastech Colorada, jižního Utahu, Nevady a zasahuje až na jihovýchod Kalifornie. Převážně v suchých až pouštních pohořích na chudých a kamenitých půdách …