cz
Borovice Bungeova (Pinus bungeana)
Borovice Bungeova (Pinus bungeana)
cz
Borovice Bungeova - jehličí (Pinus bungeana)
Borovice Bungeova - jehličí (Pinus bungeana)
cz
Borovice Bungeova - kmen (Pinus bungeana)
Borovice Bungeova - kmen (Pinus bungeana)
cz
Borovice Bungeova - plod šiška (Pinus bungeana)
Borovice Bungeova - plod šiška (Pinus bungeana)