cz
Plicník lékařský (Pulmonaria officinalis)
Plicník lékařský (Pulmonaria officinalis)
cz
Plicník lékařský (Pulmonaria officinalis)
Plicník lékařský (Pulmonaria officinalis)
Ing. Miloš Krump: Plicník lékařský - Pulmonaria officinalis
Pulmonaria officinalis je vytrvalá 10 až 30 cm vysoká rostlina z čeledi Boraginaceae s válcovitým oddenkem, ze kterého vyrůstají jednak květonosné lodyhy a jednak tzv. jalové prýty. Lodyžní listy jsou kopinatě vejčoté a přisedlé. Prýty mají listy řapíkaté, na spodině pak srdčité či zaokrouhlené. Listy jsou chlupaté. Květy vytvářejí na vrcholu listnaté vijany. Kalich je trubkovitý, koruna pěticípá, z počátku červená, později modře fialovámodrá. Pulmonaria officinalis kvete od dubna do května.

Pulmonaria officinalis je rozšířen po celé Evropě. U nás roste hlavně v lesích a hájích od nížin do podhorských oblastí.

Mezi obsahové látky patří kyselina křemičitá, třísloviny, slizy a saponiny.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Plicník lékařský (Pulmonaria officinalis)
Plicník lékařský (Pulmonaria officinalis)