cz
Plicník lékařský (Pulmonaria officinalis)
Plicník lékařský (Pulmonaria officinalis)
cz
Plicník lékařský (Pulmonaria officinalis)
Plicník lékařský (Pulmonaria officinalis)
cz
Plicník lékařský (Pulmonaria officinalis)
Plicník lékařský (Pulmonaria officinalis)
cz
Plicník lékařský (Pulmonaria officinalis)
Plicník lékařský (Pulmonaria officinalis)
cz
Plicník lékařský (Pulmonaria officinalis)
Plicník lékařský (Pulmonaria officinalis)
cz
Plicník lékařský (Pulmonaria officinalis)
Plicník lékařský (Pulmonaria officinalis)
Ing. Miloš Krump: Plicník lékařský - Pulmonaria officinalis
Pulmonaria officinalis je vytrvalá 10 až 30 cm vysoká rostlina z čeledi Boraginaceae s válcovitým oddenkem, ze kterého vyrůstají jednak květonosné lodyhy a jednak tzv. jalové prýty. Lodyžní listy jsou kopinatě vejčoté a přisedlé. Prýty mají listy řapíkaté, na spodině pak srdčité či zaokrouhlené. Listy jsou chlupaté. Květy vytvářejí na vrcholu listnaté vijany. Kalich je trubkovitý, koruna pěticípá, z počátku červená, později modře fialovámodrá. Pulmonaria officinalis kvete od dubna do května.

Pulmonaria officinalis je rozšířen po celé Evropě. U nás roste hlavně v lesích a hájích od nížin do podhorských oblastí.

Mezi obsahové látky patří kyselina křemičitá, třísloviny, slizy a saponiny.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Plicník lékařský (Pulmonaria officinalis)
Plicník lékařský (Pulmonaria officinalis)