Ing. Miloš Krump: Smrk omorika - Picea omorica
Smrk omorika, nebo též Pančičův smrk je až 20 m vysoký jehličnatý strom z čeledi Pinaceae s velmi úzce kuželovitou korunou a převislými větvemi, na špičkách vystoupavými, s hnědou borkou, která rozpraskává do čtvercových plátů a oranžově hnědými letorosty, které jsou pokryty černými chlupy. Zploštělé, tmavě zelené až modrozelené jehlice dosahují délky od 1 do 2 cm, vyrůstají naplocho na horních stranách letorostů a jsou paprsčitě postavené do všech stran na spodní straně. Podlouhle vejčité červenohnědé, později hnědé samičí šišky dosahují délky od 3 do 7 cm. Smrk omorika má svůj původ v jižní Evropy, konkrétně ve státech bývalé Jugoslávie.

Synonyma: Abies omorika, Picea omorica

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Smrk omorika (Picea omorica)
Smrk omorika (Picea omorica)
cz
Smrk omorika (Picea omorica)
Smrk omorika (Picea omorica)
Marie Fárová: Smrk omorika - Picea omorika
Editoval Marie Fárová (16.01. 2013 21:13:41)
cz
Smrk omorika (Picea omorika)
Smrk omorika (Picea omorika)
cz
Smrk omorika (Picea omorika)
Smrk omorika (Picea omorika)
cz
Smrk omorika - jehličí (Picea omorika)
Smrk omorika - jehličí (Picea omorika)
cz
Smrk omorika - jehličí (Picea omorika)
Smrk omorika - jehličí (Picea omorika)
cz
Smrk omorika - kmen (Picea omorika)
Smrk omorika - kmen (Picea omorika)
Marie Fárová: Smrk omorika - Picea omorika
Čeleď:  Pinaceae - borovicovité
Místo: Arboretum Žampach
Cituji z tabule poznávacího okruhu: "Smrk omorika (Picea omorika) je u nás dnes již také velmi rozšířeným druhem smrku, přestože byl objeven na Balkánském poloostrově teprve kolem roku 1890 (Pančičův smrk). Bylo totiž ověřeno, že patří k jedné z nejodolnějších dřevin vůči průmyslovým škodlivinám, včetně „kyselého deště“. Jedná se o poměrně rychle rostoucí strom, 30-35 m vysoký, který se od většiny smrků odlišuje svým úzkým habitem a slabě převislými, na konci vystoupavými větvemi. Další odlišností od většiny smrků jsou na průřezu ploché (10-20 x 1,5-2 mm) jehlice, které hustě poléhají na horní straně větvičky. Drobné šištice 3-6 x 1-1,5 cm zůstávají na stromě až 3 roky."
cz
Smrk omorika (Picea omorika)
Smrk omorika (Picea omorika)
cz
Smrk omorika (Picea omorika)
Smrk omorika (Picea omorika)
cz
Smrk omorika - jehlice (Picea omorika)
Smrk omorika - jehlice (Picea omorika)
Marie Fárová: Smrk omorika - Picea omorika Pendula
Čeleď:  Pinaceae - borovicovité
Místo: Arboretum Žampach
cz
Smrk omorika (Picea omorika Pendula)
Smrk omorika (Picea omorika Pendula)
cz
Smrk omorika - jehlice (Picea omorika Pendula)
Smrk omorika - jehlice (Picea omorika Pendula)
cz
Smrk omorika - šiška (Picea omorika Pendula)
Smrk omorika - šiška (Picea omorika Pendula)
cz
Smrk omorika - šiška (Picea omorika Pendula)
Smrk omorika - šiška (Picea omorika Pendula)
Ing. Miloš Krump: Smrk omorika - Picea omorica
Picea omorica je asi 18 až 25 (někdy až 50) m vysoký strom s nápadněúzce kuželovitou korunou tvořenou mírně převislými, na koncích vystoupavými větvemi.
Borka je tenká, hnědá a šupinovitá.
Tloušťka kmene se pohybuje do 60 cm.
Jehlice jsou tupé, ploché s dvěma bílými pruhy průduchů na spodní straně. Pupeny jsou červenohnědé a bez pryskyřice.
Šišky jsou skořicově hnědé, dlouze vejcovité, semenně šupiny nehtovité a vyznačují se širokým načervenalým lesklým, pravidelně zoubkatým okrajem, u stopky šišky se zmenšují a přecházejí až na stopku.
Smrk omorika je charakteristický nástupem brzké plodnosti.

Z hlediska pěstování je dřevinou více světlomilnou než Picea abies, přirozeně roste i na sušším podkladě, snese rovněž vlhčí a kyselé půdy.

Picea omorica je endemit Balkánského poloostrova - tzv. Dinárského pohoří.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Smrk omorika (Picea omorica)
Smrk omorika (Picea omorica)
cz
Smrk omorika (Picea omorica)
Smrk omorika (Picea omorica)
cz
Smrk omorika (Picea omorika)
Smrk omorika (Picea omorika)
Garten.cz (Zahrada-cs.com): Smrk omorika - Picea omorika
Čeleď:  Pinaceae - borovicovité
Synonyma: Abies omorika, Picea omorica
cz
Smrk omorika (Picea omorika)
Smrk omorika (Picea omorika)
cz
Smrk omorika (Picea omorika)
Smrk omorika (Picea omorika)
cz
Smrk omorika (Picea omorika)
Smrk omorika (Picea omorika)
cz
Smrk omorika (Picea omorika)
Smrk omorika (Picea omorika)
cz
Smrk omorika (Picea omorika)
Smrk omorika (Picea omorika)
cz
Smrk omorika (Picea omorika)
Smrk omorika (Picea omorika)
cz
Smrk omorika (Picea omorika)
Smrk omorika (Picea omorika)
Marie Fárová: Smrk omorika - Picea omorika 'Pendula'
Čeleď:  Pinaceae - borovicovité
Místo: Botanická zahrada Linz
cz
Smrk omorika (Picea omorika Pendula)
Smrk omorika (Picea omorika Pendula)
cz
Smrk omorika (Picea omorika Pendula)
Smrk omorika (Picea omorika Pendula)
cz
Smrk omorika - větévka s jehlicemi (Picea omorika Pendula)
Smrk omorika - větévka s jehlicemi (Picea omorika Pendula)
Marie Fárová: Smrk omorika - Picea omorika 'Gnom'
Čeleď:  Pinaceae - borovicovité
Místo: Botanická zahrada Linz
cz
Smrk omorika 'Gnom' (Picea omorika)
Smrk omorika 'Gnom' (Picea omorika)
cz
Smrk omorika 'Gnom' - jehlice (Picea omorika)
Smrk omorika 'Gnom' - jehlice (Picea omorika)
cz
Smrk omorika 'Gnom' - větévky s jehlicemi (Picea omorika)
Smrk omorika 'Gnom' - větévky s jehlicemi (Picea omorika)
Další informace v článcích o rostlinách
Picea omorika - smrk omorika Picea omorika - smrk omorika
Velmi oblíbený smrk s úzce jehlancovitou korunou. Roste poměrně pomalu a úzká koruna nezabírá příliš prostoru. Půda běžná, neutrální až zásaditá, vlhčí. Vyžaduje dostatek slunce, velmi tolerantní k prašnému prostředí …