Ing. Miloš Krump: Jeřáb břek - Sorbus torminalis
Synonyma: Torminalis clusii

Sorbus torminalis je 10 až 20 m vysoký strom z čeledi Rosaceae s široce vejcovitou korunou. Borka je šedohnědá postupně pak šupinovitě až papírovině odlupčivá  Dřevo je roztroušeně pórovité, růžovohnědé, tvrdé, lesklé a sesychané.
Kořen je kůlový, dřeviny velice dobře upevňuje.
Letorosty má mírně hranaté, staré větve jsou postupně šedohnědé a lysé. Pupenové šupiny jsou leskle zelené a hnědě lemované. Letorosty jsou mírně hranaté, leskle olivově až červenohnědě zbarvené, v mládí  řídce plstnaté, později lysé.
Listy jsou široce vejčité, 5 až 7 laločné, na lící leskle zelené, na rubu světle zelené.
Sorbus torminalis kvete v květnu až červnu. Květy jsou bílé v řídkých plstnatých chocholících. Plodem jsou elipsoidní asi 1 až 1,5 cm dlouhé, matně hnědavé, světle tečkované malvičky, které dozrávají v září. Semeno je 6 až 7 mm dlouhé a tmavě červenohnědé.

Jeřáb břek roste v teplejších částech Evropy, dále pak v Malé Asii a na Kavkaze. V České republice roste zejména na dolním toku Berounky či na jižní Moravě.

Velice dobře snáší zastínění, dobře roste na vysýchavých půdách i bez většího množství srážek. Je to dřevina výslunných a teplých stanovišť, netrpí na mrazy.

Plody jsou vhodnou potravou zejména pro ptáky. Dřevo je velice pevné, pružné a výhřevné. Využití nachází v řezbářství, ve stolařství, používá se na výrobu nejrůznějšího nářadí či hudebních nástrojů. V sadovnictví nachází uplatnění zejména ve stromořadích. Na podzim se listy vybarvují do červené barvy je tedy i dekorativní dřevinou.

Sorbus torminalis se dožívá průměrného věku od 100 až do 150 let.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.