Ing. Miloš Krump: Pór zahradní - Allium porrum
Pór zahradní je dvouletá rostlina z čeledi Amaryllidaceae s tzv. protandrickými květy. V prvním roce vegetace se vytváří konzumní část, která je tvořená zdužnatělou cibulí vejčitého až podlouhlého tvaru s bělavými šupinami. Cibule je tvořena z těsně do sebe zapadajících vybělených bazálních částí listů, které přecházejí ve zdánlivou lodyhu. Listy póru jsou žlábkovité, v koncové části pak kopinaté, hladké a někdy i mírně drsné.
Kořenový systém je poměrně mohutný a sahá do hloubky až 80 cm.

Ve druhém roce se vytváří květní stvol s okoličnatým květenstvím obalený toulce bílé, nazelenalé nebo fialové barvy.

Charakteristická vůně i chuť jsou způsobeny vysokým obsahem silic, které podporují chuť k jídlu, mají rovněž pozitivní vliv na činnost jater a žlučníku.

Pór je znám již od starověku. Pochází z Přední Asie a východního Středomoří.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Pór zahradní (Allium porrum)
Pór zahradní (Allium porrum)