Marie Fárová: Topol černý - Populus nigra
Synonyma: Populus dilatata
Čeleď:  Salicaceae - vrbovité
cz
Topol černý (Populus nigra)
Topol černý (Populus nigra)
cz
Topol černý (Populus nigra)
Topol černý (Populus nigra)
cz
Topol černý (Populus nigra)
Topol černý (Populus nigra)
cz
Topol černý - kmen (Populus nigra)
Topol černý - kmen (Populus nigra)
cz
Topol černý - list (Populus nigra)
Topol černý - list (Populus nigra)
cz
Topol černý - plod (Populus nigra)
Topol černý - plod (Populus nigra)
cz
Topol černý - podzimní list (Populus nigra)
Topol černý - podzimní list (Populus nigra)
cz
Topol černý - podzimní suchý list (Populus nigra)
Topol černý - podzimní suchý list (Populus nigra)
cz
Topol černý - samčí jehnědy (Populus nigra)
Topol černý - samčí jehnědy (Populus nigra)
cz
Topol černý - samčí jehnědy (Populus nigra)
Topol černý - samčí jehnědy (Populus nigra)
cz
Topol černý - samčí jehnědy (Populus nigra)
Topol černý - samčí jehnědy (Populus nigra)
cz
Topol černý - samčí rostlina v květu (Populus nigra)
Topol černý - samčí rostlina v květu (Populus nigra)
cz
Topol černý - samčí rostlina v květu (Populus nigra)
Topol černý - samčí rostlina v květu (Populus nigra)
cz
Topol černý - stromořadí (Populus nigra)
Topol černý - stromořadí (Populus nigra)
cz
Topol černý - větvička s plody (Populus nigra)
Topol černý - větvička s plody (Populus nigra)
Ing. Miloš Krump: Topol černý - Populus nigra
Populus nigra je 25 až 40 m vysoký strom z čeledi Salicaceae s mohutnou a rozkladitou korunou a svalcovitým kmenem. Kořenový systém je dvojího typu - jednak jdoucí hluboko až k podzemní vodě a jednak široce rozprostřený blízko povrchu sahající daleko od kmenu. Značně jsou vyvinuté i kořenové náběhy. Borka je dlouho hladká, žlutohnědá, ve stáří pak tlustá síťově rozpukaná a černá. Letorosty jsou oblé, lysé, světle žluté až žlutohnědé. Pupeny jsou asi 5 až 13 mm dlouhé, lysé, lepkavé, ostře špičaté a hnědavé. Kryty jsou asi 4 až 5 pupenovými šupinami.
Listy Populus nigra jsou kosníkovité, dlouze zašpičatělé, na bázi široce klínovité. Květy se vytvářejí v březnu až dubnu před olistěním. Samčí květy jsou širší a kratší, samičí pak štíhlejší. Vejčité drobné tobolky se vyznačují dvěma chlopněmi.

Populus nigra se v České republice vyskytuje hlavně v lužních lesích velkých řek, včetně jejich přítoků.

Topol černý je světlomilná, rychle rostoucí dřevina, vyžaduje velké množství vláhy v půdě. Velice dobře snáší záplavy.

Dřevo se dříve používalo na palivo, později pak našlo uplatnění v řezbářství a stolařství. V současné době je dřevo využíváno k výrobě dýh, překližek či dřevotřískových desek.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Topol černý (Populus nigra)
Topol černý (Populus nigra)
cz
Topol černý - podzimní list (Populus nigra)
Topol černý - podzimní list (Populus nigra)
cz
Topol černý - samčí jehnědy (Populus nigra)
Topol černý - samčí jehnědy (Populus nigra)