cz
Topol černý (Populus nigra)
Topol černý (Populus nigra)
cz
Topol černý (Populus nigra)
Topol černý (Populus nigra)
cz
Topol černý (Populus nigra)
Topol černý (Populus nigra)
cz
Topol černý - kmen (Populus nigra)
Topol černý - kmen (Populus nigra)
cz
Topol černý - list (Populus nigra)
Topol černý - list (Populus nigra)
cz
Topol černý - plod (Populus nigra)
Topol černý - plod (Populus nigra)
cz
Topol černý - podzimní list (Populus nigra)
Topol černý - podzimní list (Populus nigra)
cz
Topol černý - podzimní suchý list (Populus nigra)
Topol černý - podzimní suchý list (Populus nigra)
cz
Topol černý - samčí jehnědy (Populus nigra)
Topol černý - samčí jehnědy (Populus nigra)
cz
Topol černý - samčí jehnědy (Populus nigra)
Topol černý - samčí jehnědy (Populus nigra)
cz
Topol černý - samčí jehnědy (Populus nigra)
Topol černý - samčí jehnědy (Populus nigra)
cz
Topol černý - samčí rostlina v květu (Populus nigra)
Topol černý - samčí rostlina v květu (Populus nigra)
cz
Topol černý - samčí rostlina v květu (Populus nigra)
Topol černý - samčí rostlina v květu (Populus nigra)
cz
Topol černý - stromořadí (Populus nigra)
Topol černý - stromořadí (Populus nigra)
cz
Topol černý - větvička s plody (Populus nigra)
Topol černý - větvička s plody (Populus nigra)
Ing. Miloš Krump: Topol černý - Populus nigra
Populus nigra je 25 až 40 m vysoký strom z čeledi Salicaceae s mohutnou a rozkladitou korunou a svalcovitým kmenem. Kořenový systém je dvojího typu - jednak jdoucí hluboko až k podzemní vodě a jednak široce rozprostřený blízko povrchu sahající daleko od kmenu. Značně jsou vyvinuté i kořenové náběhy. Borka je dlouho hladká, žlutohnědá, ve stáří pak tlustá síťově rozpukaná a černá. Letorosty jsou oblé, lysé, světle žluté až žlutohnědé. Pupeny jsou asi 5 až 13 mm dlouhé, lysé, lepkavé, ostře špičaté a hnědavé. Kryty jsou asi 4 až 5 pupenovými šupinami.
Listy Populus nigra jsou kosníkovité, dlouze zašpičatělé, na bázi široce klínovité. Květy se vytvářejí v březnu až dubnu před olistěním. Samčí květy jsou širší a kratší, samičí pak štíhlejší. Vejčité drobné tobolky se vyznačují dvěma chlopněmi.

Populus nigra se v České republice vyskytuje hlavně v lužních lesích velkých řek, včetně jejich přítoků.

Topol černý je světlomilná, rychle rostoucí dřevina, vyžaduje velké množství vláhy v půdě. Velice dobře snáší záplavy.

Dřevo se dříve používalo na palivo, později pak našlo uplatnění v řezbářství a stolařství. V současné době je dřevo využíváno k výrobě dýh, překližek či dřevotřískových desek.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Topol černý (Populus nigra)
Topol černý (Populus nigra)
cz
Topol černý - podzimní list (Populus nigra)
Topol černý - podzimní list (Populus nigra)
cz
Topol černý - samčí jehnědy (Populus nigra)
Topol černý - samčí jehnědy (Populus nigra)