Ing. Miloš Krump: Tropický skleník Fata Morgana
Skleník Fata Morgana je stavba s neobvyklým esovitým půdorysem, která je zapuštěná do skalnatého terénu. Skleník je dlouhý asi 130 ma široký 17 m. Z celkové plochy 2 190 m2 je expozici věnováno 1 750 m2. Interiér skleníku je rozdělen do 3 samostatných částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu. Všechny výsadby jsou členěny podle významných fytogeografických oblastí a jsou uspořádány tak, aby vytvářely představu přirozených rostlinných společenstev.

První část skleníku je věnována vegetaci aridních tropů a subtropů. Najdeme zde vzácnou flóru z ostrova Madagaskar a nechybí zde ani suchomilná vegetace jižního Mexika a několika oblastí jižní Afriky.

Největší plochu skleníku zaujímá část věnovaná flóře nížinných deštných a monzunových lesů z tropických oblastí 4 kontinentů a to Ameriky, Asie, Afriky a Austrálie s Oceánií. Celoroční teploty se v této části skleníku pohybují nad 22°C a panuje zde i vysoká vzdušná vlhkost, kterou rostliny těchto oblastí vyžadují. Se sukulentní částí je tato část spojena podzemní štolou, na jejímž konci se po obou stranách otevírá pohled do 2 sladkovodních akvárií, které jsou osazeny různým množstvím tropických ryb či jiných živočichů.

Poslední část skleníku představuje drsné prostředí vysokých hor. Zastoupeny jsou zde rostliny amerických And, horských oblastí pevninské i ostrovní Asie a subtropické Jižní Afriky. Centrální část je věnována vzácné vegetaci stolových hor Venezuely.

Otevírací doba:
(tropický skleník je otevřen od úterý do neděle)
Duben  od 9:00 do 18:00
Květen až září od 9:00 do 19:00
Říjen od 9:00 do 17:00
Listopad až únor od 9:00 do 16:00
Březen od 9:00 do 17:00

Více informací viz. webové stránky

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Tropický skleník Fata Morgana
Tropický skleník Fata Morgana
cz
Tropický skleník Fata Morgana
Tropický skleník Fata Morgana
cz
Tropický skleník Fata Morgana
Tropický skleník Fata Morgana
cz
Tropický skleník Fata Morgana
Tropický skleník Fata Morgana
cz
Tropický skleník Fata Morgana
Tropický skleník Fata Morgana