janko39: Skřípinec jezerní by folii o této tloušťce poškodit neměl,mnohem horší je to u vodních trav,jako je rákos, Zizania, nebo ostřic a j.,které mají ostré a špičaté konce podzemních(či podvodních) oddenků. Pro jistotu bych ale mezi rostlinu a foliovou stěnu bazénu umístil něco
odolnějšího - plastovou desku,nebo pás linolea,nebo rostlinu skřípince zasadil do většího kontejneru. Když rostlina kontejner zcela zaplní,je možné nádobu vyjmout,rostlinu rozdělit,část zasadit do nové půdy a kontejner s rostlinou opět umístit do bazénu.P rovádí se to na jaře,když rostliny začnou rašit a nejsou ještě příliš vysoké - vyšší by se mohly polámat.
Další informace v článcích o rostlinách
Vodní rostliny Vodní rostliny
Vodní plocha s okrasnými rostlinami obohatí každou zahradu. Tato podrobně zpracovaná příručka nabízí mnoho užitečných rad a informací o pěstování jednotlivých vodních rostlin. Popisuje jejich druhy, vegetační zóny a přináší přehled těch nejkrásnějších …
Rebo Productions CZ | 25.09. 2012
Jezirko: vodní rostliny Jezírko - vysazujeme vodní rostliny
Zimovzdorné vodní rostliny nejsou sice citlivé na chlad, ale pokud je voda studená, špatně rostou nebo nerostou vůbec. Proto časná výsadba nepřináší žádnou výhodu. Po dlouhé zimě se voda ohřívá jen pozvolna. Počkejte tedy vždy do konce května či do začátku …
Zahradní jezírka a vodní rostliny Zahradní jezírka a vodní rostliny
Autor je nejzkušenějším odborníkem na zakládání umělých vodních ploch u nás, uznávaný je i v zahraničí. V této knize využívá svých dlouholetých zkušeností při zakládání nádrží pomocí fólie, udílí rady, co je nutné vědět, ještě než se začne …
Architektura zahrady | 26.04. 2007
Trávy - mokřadní, vodní a stínomilné rostliny Trávy - mokřadní, vodní a stínomilné rostliny
Mnohé ostřice a další trávám podobné rostliny, jako sítiny, orobince a přesličky, prospívají ve vlhku – některé lze pěstovat v jezírku. Pár trav a bambusů snáší zamokření kořenů, ale většina bambusů snese i suchý stín …
Euromedia Group k.s. | 22.01. 2009