Ing. Miloš Krump: Terofyty
Terofyty jsoujednoleté rostliny, které v průběhu jedné vegetační sezóny prodělají celý životní cyklus a nepříznivé období přetrvávají v semenech nebo plodech.

Mezi terofyty patří cévnaté rostliny, některé řasy, které žijí na povrchu nejrůznějších substrátů, dále sem patří houby s krátkým životním cyklem (např. Bolbitiusslzečník, Coprinushnojník), jednoleté mechorosty (např. Ricciatrhutka) a jednoleté kapraďorosty (např. Selaginellavraneček).

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.