Ing. Miloš Krump: Chamaefyty
Mezi chamaefyty patří rostliny s obnovovacími pupeny, které se nacházejí do výšky 30 cm nad zemí. V nepříznivém období jsou tyto pupeny chráněny krycími šupinami či jinými orgány, které jsou k tomu přizpůsobené.

Do skupiny plazivých chamaefytů patří např. Trifolium repens (jetel plazivý), Veronica officinalis (rozrazil lékařský), Thymus serpyllum (mateřídouška úzkolistá). Mezi mechové chamaefyty lze zařadit např. Hylocomium (rokytník), mezi lišejníkové chamaefyty patří Cladonia (dutohlávka), Usnea (provazovka) či Cetraria (pukléřka). Příkladem sukulentních chamaefytů je např. Sedum (rozchodník) nebo Sempervivum (netřesk). Do skupiny polštářových chamaefytů patří Saxifraga (lomikámen) nebo Silene acaulis (silenka bezlodyžná). Mezi rašeliníkové chamaefyty náleží vlhkomilné mechy rodu Sphagnum (rašeliník).

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.