Ing. Miloš Krump: Epifyty
Epifyty jsou rostliny, které jsou závislé na existenci jiných rostlin, jež využívají jako biotop.

Mezi epifyty patří hlavně rostliny z čeledi Bromeliaceae (bromeliovité) a Orchidaceae (vstavačovité), dále sem patří např. Viscum (jmelí) nebo Loranthus (ochmet). Dále sem lze rovněž zařadit některé kapradiny, mechy a lišejníky.
Viscum - jmelí

Viscum - jmelí

Loranthus europaeus - ochmet evropský, plody, prosinec

Loranthus europaeus - ochmet evropský, plody, prosinec


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.