Ing. Miloš Krump: Termofyty
Termofyty jsou tzv. teplobytné rostliny, které snášejí a vyžadují vysoké teploty.

Mezi termofyty patří např. Orobanche arenaria (záraza písečná) nebo Fumana procumbens (devaterka poléhavá).

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.