Ing. Miloš Krump: Psychrofyty
Psychrofyty jsou tzv. chladnobytné rostliny, které snášejí nízké teploty.

Mezi psychrofyty patří např. Ranunculus glacialis (pryskyřník ledovcový) nebo Dianthus glacialis (hvozdík ledovcový).

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.