Ing. Miloš Krump: Heliosciofyty
Heliosciofyty jsou rostliny, které snesou maximální ozáření nebo i stín. Příkladem může být Dactylis glomerata (srha říznačka).

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.