Ing. Miloš Krump: Eurytopní druh
Eurytopní druh je druh, který má široké rozšíření ve společenstvech díky své široké ekologické amplitudě. Jako příklad eurytopního druhu lze uvést např. Fagus sylvatica (buk lesní).

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.