Ing. Miloš Krump: Stenotopní druh
Stenotopní druh je druh vázaný na speciální stanoviště. Příkladem stenotopního druhu je např. Asplenium cuneifolium (sleziník hadcový).

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.