Ing. Miloš Krump: Polykarpická rostlina
Polykarpická nebo též i iteroparní rostlina je taková, která má ve svém životě více reprodukčních období, tj. opakovaně několik let vykvétá a vytváří semena. Zimní období pak přečkává pomocí nejrůznějších zásobních orgánů, jako jsou např. cibule, hlízy nebo oddenky.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.