Ing. Miloš Krump: Chionofóbní druh
Chionofóbní druh je druh, který se vyskytuje na místech s malou nebo žádnou sněhovou pokrývkou. Mezi chionofóbní druhy patří například společenstva s Festuca supina (kostřavou nízkou) a Juncus trifidus (sítinou trojklanou).

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.