Ing. Miloš Krump: Submerzní rostliny
Submerzní rostliny jsou tzv. ponořené vodní rostliny, které zůstávají celým tělem pod vodou, vznášejí se nebo jsou kořeny uchyceny na dně. Mezi vznášející rostliny patří např. Lemna trisulca (okřehek trojbrázdý), Elodea canadensis (vodní mor kanadský) nebo Ceratophyllum demersum (růžkatec ponořený). Příkladem zakořeněných rostlin je Myriophyllium spicatum (stolístek klasnatý) nebo Hottonia palustris (žebratka bahenní).

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.