Ing. Miloš Krump: Emerzní rostliny
Emerzní rostliny jsou tzv. vynoření rostliny, které koření ve dně, ale jejich listy nebo květy vyrůstají nad vodní hladinou. Mezi emerzní rostliny patří např. Phragmites australis (rákos obecný), Glyceria maxima (zblochan vodní) nebo Iris pseudacorus (kosatec žlutý).
Phragmites australis - rákos obecný

Phragmites australis - rákos obecný

Iris pseudacorus - kosatec žlutý

Iris pseudacorus - kosatec žlutý


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.