Ing. Miloš Krump: Humifyty
Humifyty jsou rostliny, které vyžadují substráty bohaté na humus. Příkladem humifytních rostlin je např. Ledum palustre (rojovník bahenní) nebo Andromeda polifolia (kyhanka sivolistá).

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.