Ing. Miloš Krump: Litofyty
Litofyty jsou rostliny, které rostou na povrchu balvanů nebo skal. Mezi litofyty patří např. Silene acaulis (silenka bezlodyžná).

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.