Ing. Miloš Krump: Serpentofyty
Serpentofyty jsou rostliny, které výhradně rostou na hadci. Příkladem serpentofytů může být Asplenium cuneifolium (sleziník hadcový).

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.