Ing. Miloš Krump: Apofyty
Apofyty nebo-li autochtonní druhy jsou původní druhy, které se na daném místě vyskytují přirozeně. Příkladem může být Artemisia vulgaris (pelyněk černobýl), Rumex obtusifolius (šťovík tupolistý) nebo Urtica dioica (kopřiva dvoudomá).
Artemisia vulgaris - pelyněk černobýl

Artemisia vulgaris - pelyněk černobýl

Rumex obtusifolius - ťovík tupolistý

Rumex obtusifolius - ťovík tupolistý

Urtica dioica - kopřiva dvoudomá

Urtica dioica - kopřiva dvoudomá


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.