Ing. Miloš Krump: Neofyty
Neofyty jsou druhy cizího původu, člověkem zavlečené v novověku a to většinou z jiných kontinentů. Mezi neofyty patří například Reynoutria japonica (křídlatka japonská), Solidago canadensis (zlatobýl kanadský) nebo Impatiens glandulifera (netýkavka žláznatá).

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Další informace v článcích o rostlinách
Neofyty - rostliny, které vytlačí všechny ostatní: Impatiens glandulifera - netýkavka žláznatá Neofyty - rostliny, které vytlačí všechny ostatní
Četné rostliny pocházející z dalekých zemí zdomácněly v našich zahradách. Patří k nim oblíbené okrasné rostliny, jako třapatka, denivka nebo ozdobnice, i zelenina, jako mangold, rajče nebo paprika …