Ing. Miloš Krump: Nepukalka vzplývající - Salvinia natans
Salvinia natans je plovoucí vodní kapradina z čeledi Salviniaceae, s plovoucími listy, které jsou řapíkatě vejčité nebo oválné a mají srdčitou bázi a jsou pokryté jemnými chloupky, které chrání listy před kapkami vody. Listy jsou v tzv. trojčetných přeslenech, kde dva listy jsou plovoucí a třetí list, je rozdělen v nitkovité úkrojky, které jsou ponořeny do vody a napodobují kořen. Nepukalka vzplývající se vyskytuje hlavně ve větších mrtvých ramenech a zarostlých tůních.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Nepukalka vzplývající (Salvinia natans)
Nepukalka vzplývající (Salvinia natans)
cz
Nepukalka vzplývající (Salvinia natans)
Nepukalka vzplývající (Salvinia natans)
Ing. Miloš Krump: Nepukalka vzplývající - Salvinia natans
Salvinia natans žije hlavně ve stojatých vodách od nížin do podhorských oblastí. Je rovněž také častá akvarijní rostlina.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Nepukalka vzplývající (Salvinia natans)
Nepukalka vzplývající (Salvinia natans)
cz
Nepukalka vzplývající (Salvinia natans)
Nepukalka vzplývající (Salvinia natans)