Ing. Miloš Krump: Barochorie
Barochorie je způsob kdy diaspory vlastní hmotností vypadávají na povrch půdy do blízkosti mateřské rostliny, odkud mohou být dále šířeny buď zvířaty nebo vodou. Příkladem rostlin, které se tímto způsobem rozšiřují patří např. Centaurea cyanus (chrpa modrá), Galium aparine (svízel přítula) nebo Convolvulus arvensis (svlačec rolní).
Centaurea cyanus - chrpa modrá

Centaurea cyanus - chrpa modrá

Galium aparine - svízel přítula

Galium aparine - svízel přítula


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.