Ing. Miloš Krump: Blastochorie
Blastochorie představuje způsob, kdy se při dozrávání ohýbají lodyhy a plodní stopky s tobolkami se dostávají těsně k povrchu půdy. Příkladem může být např. Veronica persica (rozrazil perský) nebo Polygonum aviculare (rdesno ptačí).
Polygonum aviculare - rdesno ptačí

Polygonum aviculare - rdesno ptačí


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.