Ing. Miloš Krump: Anemochorie
Anemochorie je způsob rozšiřování semen větrem. Některé rostliny mají lehká a malá semena, která mohou být snadno přenášena vzdušnými proudy, jako příklad lze uvést čeleď Orchidaceae (vstavačovité). Těžší diaspory jsou k rozšiřování přizpůsobeny např. vytvořením jemného chmýru např. Taraxacum officinale (Pampeliška lékařská) nebo pomocí blanitých křídel příkladem může být rod Rumex (šťovík). Zvláštní kategorií mohou být tzv. stepní běžci, což jsou druhy, které jsou adaptované na intenzivní a častý vítr na písčitých stanovištích, např. Eryngium campestre (máčka ladní) nebo Kochia scoparia (bytel metlatý).
Taraxacum officinale - pampeliška lékařská

Taraxacum officinale - pampeliška lékařská


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.